Filosofie als trainer-coach: basisovertuigingen

Pepijn Lochtenberg

Goed trainen en coachen vergt kennis van jezelf en een filosofie als trainer-coach die de basis vormt voor jouw keuzes, reacties en coaching. Als trainer-coach sta je vaak voor lastige keuzes, soms onder druk van ouders, club en sporters. Een gegronde filosofie waar jij als trainer-coach voor wilt staan helpt je om hier op een goede manier mee om te gaan.

In dit paper ga ik je helpen om stil te staan bij een aantal basisovertuigingen, die onbewust veel invloed uitoefenen op je gedrag. Ik raad je aan om je antwoorden voor jezelf op te schrijven.

Kennis van jezelf: basisovertuigingen

Je basisovertuigingen beïnvloeden je denken, voelen en handelen. Bij veel overtuigingen sta je mogelijk nooit stil, maar onbewust vormen deze wel je gedrag.

Aan de hand van een aantal vragen wil ik je helpen om stil te staan bij enkele van jouw basisovertuigingen gerelateerd aan trainen en coachen: 

  • Hebben mensen vrije wil, oftewel hebben ze altijd zelf de controle over hun beslissingen en daden? 
  • Zijn mensen in de kern goed of slecht? 
  • Welke invloed heeft sportdeelname op de ontwikkeling van een persoon? 
  • Wat is belangrijker: goede prestaties of het welzijn van een mens? 
  • Ben je als trainer-coach verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een sporter, of is de sporter zelf verantwoordelijk? 
  • Heeft een sporter zich aan te passen aan de aanpak van de trainer-coach, of heeft de trainer-coach zich aan te passen aan hoe het voor de sporter het beste werkt?
  • Wordt het succes van een sporter vooral bepaald door zijn aanleg / talent, of vooral door de mate en kwaliteit van training? 
  • Wanneer ben je een succesvolle trainer-coach? 

Bijvoorbeeld: wanneer jouw sporters goede resultaten halen, wanneer ze zich ontwikkelen als sporter of wanneer ze zich ontwikkelen als mens? 

  • Is het jouw taak om sporters te motiveren, of moet motivatie uit de sporters zelf komen?

Schrijf aan de hand van bovenstaande vragen voor jezelf op welke basisovertuigingen over mensen, sport, trainen en coachen je bij jezelf herkent. Deze overtuigingen komen voort uit al jouw ervaringen vanuit opvoeding, eigen sportervaringen en omgeving.

Jouw leergeschiedenis vormt jouw overtuigingen

Jouw basisovertuigingen hebben veel invloed op je gedrag. Vanaf het moment dat je bewust bent van je eigen overtuigingen, kan je echter bewust gaan kiezen of dit echt de overtuigingen zijn waar je jouw gedrag door wil laten leiden.

Van basisovertuigingen die onbewust ontstaan zijn in jouw leergeschiedenis gaan we de stap maken naar het bewust kiezen van waarden die jij leidend wil laten zijn in jouw trainen en coachen.

Pepijn Lochtenberg Msc. (1985) is SPORTPSYCHOLOOG VSPN® en vormt samen met Martijn Ruitenburg Focus like a Pro Sport, een praktijk voor sportpsychologie.